ARBA PROJEKT j.d.o.o.

ZA KATASTARSKO-GEODETSKE POSLOVE

Strossmayerov trg 5
47 000 Karlovac
Tel:+385 47 55 00 27
Mob1: +385 91 60 05 649, Mob2: +385 91 72 89 667
 • LEGALIZACIJA
  Ovim Zakonom se omogućava jednostavnija i brža
  legalizacija bespravno izgrađenih,ili dograđenih
  objekata vidljivih na digitalnoj ortofoto karti
  u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave
  izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog
  snimanja Republike Hrvatske
  započetog 21. lipnja 2011. ( DOF5/2011 )
 • GEODETSKI PROJEKT
  Geodetski projekt se izrađuje kao sastavni
  dio idejnog projekta za lokacijsku dozvolu
  kojom se određuje formiranje građevne čestice
  ili smještaj jedne ili više građevina na
  građevnoj čestici. Geodetski projekt predstavlja
  skup javnih isprava i ostale geodetsko-tehničke
  dokumentacije,odgovarajućih geodetskih
  elaborata i tehničkih izvješća .....

GEODETSKE USLUGE - OZALJ

Tvrtka ARBA PROJEKT j.d.o.o. obavlja sve vrste stručnih geodetskih poslova katastra nekretnina, za potrebe prostornog uređenja i gradnju, te i drugih stručnih geodetskih poslova koji se obavljaju kao usluge pravnim i fizičkim osobama.
Uz stručnost naših djelatnika nudimo vam brzu i kvalitetnu izradu geodetskih elaborata za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata, kao i uslugu svih geodetskih poslova na podučju grada Karlovca, Duge Rese, Jastrebarskog, Ozlja, Senja, Sesveta i cijele Karlovačke županije te na otoku Rabu.

Cijena pojedinih geodetskih usluga određuje se ovisno o vrsti geodetskog elaborata koji se izrađuje. Na visinu cijene utječe stupanj složenosti izrade, mjerilo i točnost katastarskog plana, veličina i izgrađenost predmetnih katastarskih česica, lokacija i konfiguracija terena.

 

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja slobodno nas nazovite na

tel: +385 47 55 00 27,

mob1: +385 91 60 05 649, mob2: +385 91 72 89 667 ili nam pošaljite upit na

email: ured@arba-projekt.hr