ARBA PROJEKT j.d.o.o.

ZA KATASTARSKO-GEODETSKE POSLOVE

Strossmayerov trg 5
47 000 Karlovac
Tel:+385 47 55 00 27
Mob1: +385 91 60 05 649, Mob2: +385 91 72 89 667
 • LEGALIZACIJA
  Ovim Zakonom se omogućava jednostavnija i brža
  legalizacija bespravno izgrađenih,ili dograđenih
  objekata vidljivih na digitalnoj ortofoto karti
  u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave
  izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog
  snimanja Republike Hrvatske
  započetog 21. lipnja 2011. ( DOF5/2011 )
 • GEODETSKI PROJEKT
  Geodetski projekt se izrađuje kao sastavni
  dio idejnog projekta za lokacijsku dozvolu
  kojom se određuje formiranje građevne čestice
  ili smještaj jedne ili više građevina na
  građevnoj čestici. Geodetski projekt predstavlja
  skup javnih isprava i ostale geodetsko-tehničke
  dokumentacije,odgovarajućih geodetskih
  elaborata i tehničkih izvješća .....

Geodetski snimak izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade

Zahtjevu za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu zgradu između ostalog prilaže:

Tri primjerka geodetske snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade koju je izradio i ovjerio ovlašteni inženjer geodezije koji stručne geodetske poslove obavlja samostalno u uredu ovlaštenog inženjera geodezije ili u zajedničkome geodetskom uredu ili u zajedničkome geodetskom uredu odnosno u pravnoj osobi registriranoj za obavljanje stručnih geodetskih poslova i koji imaju suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje stručnih geodetskih poslova.

Geodetski snimak izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade izrađuje se u svrhu ishođenja rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu zgradu.

SASTAVNI DIJELOVI GEODETSKOG SNIMKA IZVEDENOG STANJA NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE

Geodetski snimak izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade sadrži:

 • 1. Naslovnu stranicu

 • 2. Presliku suglasnosti Državne geodetske uprave za obavljanje stručnih geodetskih poslova

 • 3. Tehničko izvješće

 • 4. Geodetski snimak

 • 5. Geodetski snimak preklopljen na DOF5/2011