ARBA PROJEKT j.d.o.o.

ZA KATASTARSKO-GEODETSKE POSLOVE

Strossmayerov trg 5
47 000 Karlovac
Tel:+385 47 55 00 27
Mob1: +385 91 60 05 649, Mob2: +385 91 72 89 667
 • LEGALIZACIJA
  Ovim Zakonom se omogućava jednostavnija i brža
  legalizacija bespravno izgrađenih,ili dograđenih
  objekata vidljivih na digitalnoj ortofoto karti
  u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave
  izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog
  snimanja Republike Hrvatske
  započetog 21. lipnja 2011. ( DOF5/2011 )
 • GEODETSKI PROJEKT
  Geodetski projekt se izrađuje kao sastavni
  dio idejnog projekta za lokacijsku dozvolu
  kojom se određuje formiranje građevne čestice
  ili smještaj jedne ili više građevina na
  građevnoj čestici. Geodetski projekt predstavlja
  skup javnih isprava i ostale geodetsko-tehničke
  dokumentacije,odgovarajućih geodetskih
  elaborata i tehničkih izvješća .....

Usklađenje katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja

Jedan od bitnih preduvjeta za sređivanje zemljišnih knjiga jest usklađenost podataka u katastru i zemljišnim knjigama. Za pravni promet nekretnina relevantni su podaci o nekretnini i nositeljima knjižnih prava koji su upisani u zemljišnoj knjizi.

Najveći problemi u prometu nekretnina javljaju se zbog neusklađenosti podataka u zemljišnoj knjizi i katastru zemljišta. Nakon što se 45 godine nije sustavno vršio upis u zemljišne knjige, došlo je do neusklađenosti između podataka u katastru sa zemljišnim knjigama. Promjene su se provodile u katastru zemljišta u pogledu katastarskog broja, oblika, površine ili izgrađenosti zemljišta, ali ne i u zemljišnoj knjizi.

Ako nisu usklađeni podaci u zemljišnoj knjizi i katastru o nekretnini tada je potrebno provesti postupak usklađenja katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja.

Geodetski stručnjak izradit će geodetski elaborat usklađenja katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja.