ARBA PROJEKT j.d.o.o.

ZA KATASTARSKO-GEODETSKE POSLOVE

Strossmayerov trg 5
47 000 Karlovac
Tel:+385 47 55 00 27
Mob1: +385 91 60 05 649, Mob2: +385 91 72 89 667
 • LEGALIZACIJA
  Ovim Zakonom se omogućava jednostavnija i brža
  legalizacija bespravno izgrađenih,ili dograđenih
  objekata vidljivih na digitalnoj ortofoto karti
  u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave
  izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog
  snimanja Republike Hrvatske
  započetog 21. lipnja 2011. ( DOF5/2011 )
 • GEODETSKI PROJEKT
  Geodetski projekt se izrađuje kao sastavni
  dio idejnog projekta za lokacijsku dozvolu
  kojom se određuje formiranje građevne čestice
  ili smještaj jedne ili više građevina na
  građevnoj čestici. Geodetski projekt predstavlja
  skup javnih isprava i ostale geodetsko-tehničke
  dokumentacije,odgovarajućih geodetskih
  elaborata i tehničkih izvješća .....

OBNOVA MEĐE

Međa predstavlja zamišljenu liniju do koje se proteže vlasnikova pravna vlast na nekretnini. Pod nekretninom se podrazumijevaju čestice zemljine površine, zajedno sa svim što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje, ako zakonom nije drugačije određeno. Prema tome, nekretninom se prvenstveno smatra zemljište i sve ono što je sa zemljištem trajno spojeno.

Međe, odnosno granice katastarskih čestica označavaju se međnim oznakama. Ukoliko dođe do situacije da međne oznake postanu neprepoznatljive (bilo zbog proteka vremena, klimatskih uvjeta ili sl.), među je potrebno utvrditi.

ZATO SE PREPORUČUJE PRIJE SKLAPANJA UGOVORA ZA KUPNJU ZEMLJIŠTA ANGAŽIRATI GEODETE DA UTVRDE MEĐU (UKOLIKO JE TO MOGUĆE), PRI ČEMU SE SVI SUSJEDI MORAJU POTPISATI.U slučaju da je međa s susjedom sporna, onda nadležni sud može među urediti prema:

 • 1. katastarskom nacrtu

 • 2. sporazumu susjeda

 • 3. posljednjem mirnom posjedu ili

 • 4. pravičnoj ocjeni sudaSud će među urediti (obnoviti ili ispraviti) prema katastarskom nacrtu ako je to moguće i ako stranke na to pristaju. Ne bude li postignut sporazum između stranaka, sud će među urediti, prema posljednjem mirnom posjedu, a ukoliko niti tako ne bude moguće urediti među, onda prema pravičnoj ocjeni suda.